Hälsoinspiratör till företag som gynnar arbetsgivare och anställda

Utgångsläget är era individuella behov, önskemål och målsättningar

Hälsoinspiratör till företag

Allt fler är idag medvetna om betydelsen av att arbeta med friskvård för att förebygga hälsan både vad gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.

Min roll som hälsoinspiratör hos företag är att vägleda och inspirera till att förebygga ohälsa och medverka till en bättre livsstil på arbetsplatsen. Jag informerar och guidar till ett förhoppningsvis högre hälsointresse. Därmed är bättre hälsa slutdestinationen för såväl företag som anställd.

Jag utgår från Malmö och de flesta som anlitar mig finns i Skåne men givetvis finns det möjlighet att anlita mig oavsett var du befinner dig.

Vem är Matgurun?

Gino - Holistisk hälsokonsult, terapeut och föreläsare

Jag har en bakgrund som elitidrottare, är utbildad civilekonom, licensierad kostrådgivare och livsstilsrådgivare samt hälsoinspiratör med över två decenniers erfarenhet inom området kost och livsstil. I bagaget har jag även en treårig utbildning inom kinesisk medicin samt västerländsk basmedicin motsvarande 60 högskolepoäng. Dessutom är jag certifierad inom kinesisk örtmedicin. Utöver detta har jag varit på en resa som resulterade i att jag läkte mig själv från Bechterews sjukdom, numera kallad ankyloserande spondylit. Klicka här för att läsa mer om Gino.

Hälsoinspiratör, så här gör vi!

Det finns studier som visar att sjukfrånvaron kan minska med hälften på arbetsplatsen genom att ha en utbildad hälsoinspiratör på plats som arbetar aktivt med hälsa både för anställda och arbetsgivare.

Hälsoinspiratörer kan vara verksamma på olika arbetsplatser såsom inom kommun, landsting, statliga verk och privata företag.

Om du känner att din arbetsplats har för hög sjukfrånvaro eller att fokus på hälsa kunde varit skarpare så har du kommit helt rätt. Kontakta mig så kan vi gå igenom er nuvarande situation och diskutera oss fram till en slagkraftig handlingsplan.

Skräddarsytt tillvägagångssätt

Givetvis är varje upplägg skräddarsytt men det brukar finnas några återkommande teman som inkluderas i de flesta fall och de är:

 • Livsstil och hälsa
 • Kost och näring
 • Vikten av fysisk aktivitet för välmående
 • Stress och stresshantering
 • Sömn och vila
 • Tobaksprevention
 • Motiverande samtal i grupp alternativt individuellt
 • Workshops
 • Föreläsningar

Varmt välkommen att kontakta mig redan idag om du är nyfiken. Jag ser fram emot att hjälpa dig och dina nära till en hälsosammare vardag!

Hälsoinspiratör företag

Fördelar med en hälsoinspiratör på plats

Den största fördelen med att ha en hälsoinspiratör på plats hos ditt företag är att centrala faktorer som välmående, trivsel, produktivitet och sjukfrånvaro gynnas. För att uppnå detta så går vi igenom följande strukturerade steg tillsammans:

 • Få en överblick på nuläget genom att titta på sjukfrånvaro, vilka friskvårdsaktiviteter som utnyttjas och dylikt.
 • Sätta rimliga, uppnåeliga och mätbara mål vad gäller sjukfrånvaro, utnyttjande av friskvårdsaktiviteter och liknande.
 • Ta fram en handlingsplan anpassad efter målsättningen, oftast både en individanpassad och en gruppanpassad handlingsplan.
 • Löpande uppföljning och justering av handlingsplan allteftersom framsteg nås.

Det är en förutsättning att samtliga steg förankras med företagsledningen då detta är en grundförutsättning för framgång.

ERBJUDANDEN HÄLSOINSPIRATÖR

Matgurun

Hälsoinspiratör företag

Detta ingår:

 • Nulägesanalys
 • Målsättning
 • Handlingsplan
 • Genomförande
 • Uppföljning

Detta alternativ passar företag som önskar att höja medvetenheten om personlig hälsa bland anställda och därmed påverka produktiviteten positivt. Genom ökat välbefinnande och trivsel är målet att vi tillsammans når en lägre sjukfrånvaro. Med andra ord är detta utmärkt för företag som vill ”satsa friskt”!

Pris: precis som alla steg i processen så är priset skräddarsytt efter era behov och önskemål. Givetvis söker vi efter en lösning som passar er budget.

Fyll i dina uppgifter och beskriv din förfrågan nedan!

15 + 6 =

Väl mött och jag ser fram emot att vägleda dig och ditt företag till en vardag i välbefinnande!

HOLISTISKT OCH HÅLLBART TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

När du anlitar mig drar du nytta av samtliga mina kompetenser (kinesisk medicin, västerländsk medicin, kostrådgivning, livsstilsrådgivning, IR-terapi, hypnosterapi, meditation och kroppsbehandlingar) och då får vi ett helt unikt helhetsgrepp om din hälsa och ditt välbefinnande. I många fall innebär en hälsokonsultation både diagnosticering, behandling, vägledning, rådgivning och uppföljning. Dessutom är mina lokaler utrustade för att minimera elektromagnetisk strålning och samtliga produkter jag använder är helt naturliga. Ett holistiskt och hållbart tillvägagångssätt helt enkelt!

Matgurun delar inte bara med sig av sin stora kunskap inom näringslära utan är en inspiration för en hälsosammare livsstil. Jag rekommenderar alla som vill leva lite mer att ta kontakt med matgurun för att öppna upp nya möjligheter i livet. Det finns inga hinder.

Johan

Matgurun förmedlar det rätta budskapet i denna matdjungel. #denrättavägen

Peter

Fantastiskt inspirerande föreläsning om livsstil och dess koppling till ett hälsosamt liv, både privat och på arbetsplatsen.

Susana

Professionell och skräddarsydd rådgivning som passar just mig och mina behov. Tusen tack.

Boney