_MG_0776 copy

I en värld där människan mår sämre än någonsin behöver vi förändring

Vi lever i ett Sverige där fler än var tredje människa får diagnosen cancer någon gång under sin livstid. Prognoser visar på att den siffran kommer att vara 50% år 2020. Ca 400 000 har diabetes i Sverige. Ca 1.4 miljoner svenskar lever idag med hjärt- och kärlsjukdomar. Listan på sjukdomar kan göras lång och anledningarna till ökande siffror vad gäller icke smittsamma sjukdomar ännu fler. Min egen erfarenhet, grundliga undersökningar och experiment visar på att vi avsevärt kan förbättra vårt mående genom att förändra en av de viktigaste grundstenarna i vår vardag, vår kost.

Tyvärr tankar vi våra naturgasmagar med diesel och bensin vilket leder till ett motorhaveri över en livstid och givetvis är reaktionen i kroppen någon form av sjukdom, psykisk eller fysisk. Cancer är en som är värd att nämna, som är en icke smittsam sjukdom som har bland de högsta dödstalen, globalt! I övrigt är det nästan 70% av alla dödsfall som sker på grund av icke smittsamma sjukdomar, däribland cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och dylikt. Alla källor, inte minst Världshälsoorganisationen (WHO), hänvisar till dålig motion, otillräckligt intag av frukt och grönsaker, övervikt, högt alkohol- och tobaksintag, men vad gör vi för att förändra min, din och vår livsstil?

Allt tyder på att trenden är ihållande negativ och en av slutsatserna är att vi inte vidtar tillräckliga åtgärder. Tvärtom så blomstrar företag som satsar stort på genmodifierad, förgiftad och processad mat samtidigt som det finns en koppling mellan sjukdomar och dessa. Det är vår skyldighet att tanka vår kropp med rätt bränsle och sedan tidigt 2000-tal har jag engagerat mig i frågan på ett djupt men samtidigt brett sätt för att minimera riskerna för ännu ett cancerfall i min familj. Mitt mål är att sprida vidare den ackumulerade kunskap som jag byggt upp för att åtminstone hjälpa de som vill ha hjälp att förändra sin vardag, hälsa och sin framtid. Tillsammans kan vi åstadkomma förändring!

Jag vill vägleda dig till en hälsosam livsstil och välmående

Sedan barnsben har jag lärt mig att av godis får man hål i tänderna, kött är en bra proteinkälla, bröd äter man till frukost och pesticider ifrågasätter man inte – åtminstone inte offentligt. Denna information fick jag i skolan, i media och hemma såklart, men hur fel kunde vi alla ha? Socker gör så mycket annat dåligt att hål i tänderna nästan framstår som något positivt, lika stark inverkan har även rött och processat kött, vetemjöl och icke ekologiska råvaror på vår hälsa. Vill du veta varför dessa saker är dåliga för oss så är denna bloggen helt rätt för dig. Givetvis kommer massvis med andra ämnen också att bearbetas men inriktningen kommer vara densamma – att gynna vårt och vår omgivnings välmående.

Om du uteslutet är ute efter recept och information om olika dieter, då kommer du bli smått besviken. Givetvis kommer recept att dyka upp här men det huvudsakliga spåret är att hjälpa medmänniskor till förändrad livsstil och förhöjt välmående. Mycket av det som är skrivet är inte enbart samlade tankar från de grundliga undersökningar jag gjort under årens lopp och gör löpande, utan jag har även i många fall anammat livsstilen jag förespråkar, vilket innebär att informationen är helt ofiltrerad. Utöver det är allt innehåll oberoende av ekonomiska intressen, med andra ord inte vinklat för att kapitalisera på bloggen.

Inspirationen för att hitta rätt livsstil vaknade 2004

I juni 2004 drabbades vår familj av den dittills största motgången och det var att vår mor fick diagnosen cancer. Bröstcancer som även spridit sig till lymfkörtlarna. En aggressiv cancer som är otroligt svårbehandlad med tanke på metastaserna och nivån av aggressivitet. För oss fanns inga andra vägar att vandra än att finna en alternativ behandlingsmetod som skulle hjälpa mamma tillbaks till vardagen. I hopp om att finna möjliga alternativ så hittade vi tre kliniker, en i Tyskland, en i Danmark och en i Mexiko. Efter noggrannare övervägning föll valet på kliniken i Bad Aibling, ca 64 km söder om München i Tyskland.

Valet var ganska enkelt eftersom doktor Friedrich R Douwes som driver kliniken kändes som en unik människa som brinner för det han gör och har otrolig kunskap i ämnet. Förtroendeingivande ord som ”din mamma måste vara frisk för att kunna vara sjuk” och ”när hon blir frisk så kommer hon inte få återfall så länge hon håller sig till kosten” avgjorde saken, S:t Georges Klinik föll valet på! Både behandling och kost var individanpassat men de tre gemensamma nämnarna gällande kosten var; uteslut socker, (rött och processat) kött och vetemjöl. Doktor Douwes som driver kliniken var tidigare aktiv i den traditionella sjukvården i Tyskland men tyckte att det fanns bättre behandlingsmetoder än de befintliga som innebar cellgiftsbehandlingar och strålning, one size fit all, med andra ord inte individuellt anpassad behandling. Hans åsikt var att det är en metod men inte nödvändigtvis den bästa eller den enda, istället borde varje patient få en individuellt anpassad behandlingsplan sett till den människans blodvärden, typ av cancer, tidigare behandlingar och dylikt. Både jag och min familj fick snabbt se prov på hur framgångsrik klinikens metodik är och jag är oändligt tacksam över att doktorns ord håller än idag och uppskattar den, vid tiden, nyfunna förståelsen för hur vår kost, omgivning och inställning påverkar vårt välmående.

Att spendera några månader i München och Bad Aibling tillsammans med att jag själv fick en inflammatorisk sjukdom året efter ledde till att min förståelse för och syn på kost, natur och livsstil för evigt kom att förändras. Förutom att hitta ett växtbaserat/icke-kemiskt anti-inflammatoriskt alternativ så blev det nu min stora passion i livet att hitta ”rätt” sätt att leva och att hjälpa andra på samma resa. Sedan 2004 har jag provat på det mesta och hittat en hel del vägar och alternativ som du som läsare säkerligen kan ha nytta av för att uppnå en högre nivå av välmående, på alla plan, oavsett om du behöver något anti-inflammatoriskt eller inte.

Tillsammans kan vi påverka den negativa trenden och prognosen för folkhälsan. Inte minst vad gäller icke smittsamma sjukdomar. Anslut idag genom att följa bloggen och lämna en like på min Facebooksida eller följ mig på Instagram ❤️

Välkommen!
Gino