Den självläkande människokroppen

Välmående, hälsa och frisk kropp.

Vår kropp är det enda botemedlet

För att få djupare förståelse för mina inlägg, mina tankebanor och varför jag rekommenderar det som återfinns i mina inlägg behöver jag lyfta fram mitt perspektiv vad gäller välmående. I korta drag kan jag säga att vår kropp är självläkande och i vilken utsträckning vi blir sjuka påverkas av den belastning vi utsätter oss själva för. Belastningen påverkas av flertalet yttre faktorer såväl som inre och därför siktar jag alltid på att lyfta fram saker i mina inlägg som kan minska belastningen för dig så att du i din tur kan må bättre från grunden istället för att enbart fokusera på symtom och försöka dämpa dessa.

Det är i många fall uppenbart för oss att vår kropp läker sig själv, den kanske inte återgår till ursprungligt skick efter en fysisk skada men blir oftast fullt duglig åter igen. Åtminstone kan vi resonera så i den utsträckning det gäller skador på vår yttre fysik, t.ex. så vet vi att ett skärsår läker ihop och eventuellt lämnar ett ärr. Om det är så att vår kropp är självläkande på utsidan, varför skulle den inte vara det på insidan? Är det verkligen möjligt att vi har två av varandra oberoende system som följer två olika vägar eller kan det vara så att det är ett system? Jag är helt övertygad om att det är det senare och att det måste vara svårare för oss att omfamna av den enkla anledningen att vi inte kan se vår insida med våra fysiska ögon till skillnad från exempelvis skärsåret som är synligt för blotta ögat.

Fram till för inte så längesedan trodde vi att det var omöjligt för våra kroppar att skapa nya hjärnceller. Alltså, fram tills för inte så längesedan levde vi i en verklighet som innebar en vedertagen sanning om något som var totalt felaktigt! Vår kropp kunde alltså återhämta sig från yttre skador men när det kom till inre var den begränsad. Ack så fel vi kunde ha och så länge! Vi kan alltså nyproducera hjärnceller och vi har ett gäng hängivna forskare på La Jolla i USA att tacka för att vi inte fortsätter leva i en lögn. Naturens gång är spektakulär, har en fantastisk läkande kraft och vi är en del av naturen. Naturen är dessutom det enda riktiga botemedlet som angriper roten till sjukdomen eller skadan till skillnad från majoriteten av alla västerländska läkemedel, som inte botar något utan endast verkar som symtomdämpande. Ingen läkare, sjukgymnast, kiropraktor eller liknande, oavsett skicklighetsnivå botar något – utan det är naturen i form av vår egen kropp som gör det. Skulle denna återhämtningsprocess inte pågå när det väl krävs så är det något som blockerar kroppens återhämtningsprocess.

Belastningsfaktorer som bromsar återhämtningsprocessenshutterstock_356402018

Det är givetvis många faktorer som kan blocka kroppens återhämtningsprocess som t.ex. stress (inkl. geopatisk och oxidativ stress), kemiska föroreningar, läkemedel, höga halter av tungmetaller (t.ex. kvicksilver), infektioner, endokrina sjukdomar, elektromagnetisk strålning, trötthet, näringsbrist, radioaktiv strålning, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och vår kost. Dessa kan ses som generella begrepp som täcker in så många olika nyanser av respektive begrepp. Ju fler av dessa faktorer som är närvarande desto större är risken att vårt eget försvarssystem havererar och att återhämtningsprocessen hämmas. Med andra ord löper vi större risk för sjukdom ju mer vi utsätts för bl.a. dessa faktorer för belastningen på kroppen ökar. Ju högre belastning desto närmare är du haveriet som yttrar sig i tydliga symtom beroende på orsak.

Sanningen är att det vi alla påverkas av respektive faktor men i vilken utsträckning är väldigt individuellt. Jag är medveten om att jag är väldigt känslig mot exempelvis socker, vete och en generellt dålig kost samtidigt som stress och trötthet är något som belastar mig i mindre utsträckning. För att illustrera hur dessa faktorer påverkar vårt välmående får vi tänka oss ett glas. Detta glas fylls upp i takt med att vi utsätts för respektive faktor och då glaset fylls så att innehållet rinner över kanten är då vi upplever symtom av något slag. Oavsett belastningen på din kropp (hur fullt glaset är) så slåss vi mot olika typer av bakterier och virus dagligen och när belastningen är lagom (glasets innehåll inte runnit över kanten) så hanterar vår kropp dessa angrepp utan att en sjukdom bryter ut. Glaset behöver inte vara tomt för att vi ska vara välmående utan det ska inte vara överfullt och rinna över för det är då sjukdomen manifesterar sig tack vare att återhämtningsprocessen havererat.

Ta hand om ditt glas eftersom det är ditt välmående

För att minska belastningen på kroppen gäller det omvända, alltså behöver du reglera i vilken utsträckning du utsätter dig själv för belastningsfaktorer. Jag väljer ut tre slumpmässiga faktorer för att ytterligare förklara vad jag, du och vi kan göra för att förbättra vårt välmående från grunden. Låt oss titta närmare på kemiska föroreningar, trötthet och dålig kost. Om du inte känner i din kropp var belastningsnivån ligger kan det vara bra att rannsaka sin omgivning och sina (o)vanor som kan tänka sig påverka belastningen negativt. En del faktorer är lättare att angripa än andra medan det finns faktorer som är nästintill omöjliga att frigöra sig från.

Kemiska föroreningar kan vara en faktor som är svårhanterad med tanke på hur samhället ser ut idag men om man har möjlighet kan man fly den högt förorenade storstaden och flytta ut en bit på landet. Det kan ställa till det ur många perspektiv eftersom det finns fler aspekter att ta hänsyn till, t.ex. familjesituation, ekonomi o.dyl. Till skillnad från kemisk förorening så kan det vara betydligt enklare att ta tag i tröttheten/sömnbristen. Då menar jag givetvis inte att få sömnmedel utskrivet av en läkare utan att istället angripa roten till sömnbristen som kan vara allt från brist på vitamin B12 till stress och allt däremellan. Är det vitaminbrist som råder så kan detta åtgärdas med exempelvis kosttillskott. Är det däremot stress som är orsaken så får man eventuellt inrikta sig på stressreducerande aktiviteter som exempelvis meditation. Det finns såklart flertalet andra aktiviteter men poängen är att lyfta fram exempel för att förtydliga filosofin om den självläkande kroppen samt hur du kan göra för att underlätta på din väg till välmående.

Oavsett vilka faktorer du väljer att plocka fram och minska inverkan från så har vi alla en gemensam nämnare och det är kosten. Med tanke på att vi förtär föda dagligen och det är en stor del av vår vardag, köttkonsumtionen fortsätter att öka precis som sockerintaget och att dessutom 96% av allt livsmedel som säljs är onaturligt (läs icke ekologiskt) så finns det här förbättringsutrymme ur perspektivet belastning när det kommer till kost. En del hävdar att 95% av det jag kallar belastning påverkas av det vi förtär. Jag känner att jag kan stå bakom den siffran och är lika säker på att vi behöver rätt bränsle för att må bra, precis som du tankar din dieselbil med diesel och inte bensin för att den ska fungera optimalt – den hade trots allt havererat om du hade tankat den med bensin!

Oavsett hur svårt det kan vara att påverka en del av faktorerna nämnda ovan så bör kosten vara en av de första, om inte den första faktorn du tar tag i för att se till att belastningsnivån i din kropp förblir låg så att ditt välmående inte utsätts för onödiga risker. Sanningen är att vidtar vi åtgärder för att minska belastningen på kroppen så minskar även riskerna att vårt återhämtningssystem havererar.

Avslutande tankar kring välmående

Anammar du denna filosofi kring välmående så kommer du garanterat att förbättra belastningsnivån i din kropp och därmed hålla en högre nivå av välmående kontinuerligt. Det är inte bara att det har fungerat för mig utan jag har sett det fungera på hundratals, tusentals personer de senaste åren. Naturen har sin gång och vi kan hjälpa den på traven genom att stötta den genom medvetna val i vår vardag vad gäller vilka faktorer vi väljer att utsätta oss för. Mitt liv förändrades i samband med att jag uteslöt faktorer som påverkade belastningsnivån i min kropp negativt och en konsekvens av det är ett avsevärt mycket bättre välmående.

Om du är osäker på om detta är relevant för dig så kan du nästa gång du är förkyld eller sjuk på något sätt blicka tillbaka på den senaste tiden innan sjukdomen bröt ut (då symtom yttrade sig) och försöka hitta faktorerna som ökade belastningen i din kropp. På så sätt kan du lära dig mer om din egen kropp och känslighet mot olika faktorer som påverkar belastningsnivån. Än har det inte hänt mig att jag stött på någon som inte hittat en eller ett par faktorer som haft en negativ inverkan på kroppens belastning tiden innan sjukdomen.

För mig är detta uppenbart som klimatförändringarna på vår planet och det går inte att blunda för det pga. att vi haft minusgrader i vinter!

Dela gärna detta stycke text med dina vänner för att hjälpa varandra till ökat välmående och tack för att du tog dig tid att läsa det.