Hypnosterapi och vid förfrågan hypnoskurs i Malmö & Höllviken

Utgångsläget är dina individuella behov, önskemål och målsättningar

Hypnosterapi i Malmö eller på min mottagning i Höllviken!

Välkommen till Matgurun AB i Malmö & Höllviken!
Som människor tänker, känner och handlar vi ofta efter invanda mönster där handling, tanke och känsla sker per automatik. Många men långt ifrån alla av dessa invanda mönster kommer från barndomen och uppväxten. Dessa mönster är lagrade i vårt undermedvetna och vårt undermedvetna har som mål att skydda och/eller hjälpa det medvetna och individen. 
 
Eftersom vi till stor del styrs av vårt undermedvetna är det svårare att söka förändring genom till exempel viljekraft i det medvetna. Med andra ord, det som det undermedvetna har skapat kan det undermedvetna förändra oavsett om det är tanke-, känslo- eller handlingsmönster det är fråga om. Med hjälp av hypnosterapi kan du effektivt påverka och förändra ditt undermedvetna. Hypnos är ett tillstånd där kommunikationsporten till det undermedvetna är öppen. Hypnos i sig är alltså varken terapi, coachning eller något liknande. 
 
Varje individ kan välja hur den ska leva och livet är inte något som ”händer oss”. Slumpmässiga händelser är givetvis inte något vi kan styra men vi kan bestämma hur vi ska uppfatta dessa och genom detta känslo-, tanke- och handlingsmönster styra hur vi hanterar vår verklighet. Dessutom är många av de som vi uppfattar som slumpmässiga händelser ofta sådant som vårt undermedvetna styrt mot tills det inträffar. 
Läs mer nedan för vilka områden hypnosterapi kan vara effektivt.

Vem är Matgurun?

Gino - Holistisk hälsokonsult, terapeut och föreläsare

Jag har en bakgrund som elitidrottare, är utbildad civilekonom, licensierad kostrådgivare och livsstilsrådgivare samt hälsoinspiratör med över två decenniers erfarenhet inom området kost och livsstil. I bagaget har jag även en treårig utbildning inom kinesisk medicin samt västerländsk basmedicin motsvarande 60 högskolepoäng. Dessutom är jag certifierad inom kinesisk örtmedicin. Utöver detta har jag varit på en resa som resulterade i att jag läkte mig själv från Bechterews sjukdom, numera kallad ankyloserande spondylit. Klicka här för att läsa mer om Gino.

Vad kan hypnosterapi vara effektivt för?

Som nämnt ovan så är tanke-, känslo- och handlingsmönster kopplade till det undermedvetna och under hypnosterapi kan man påverka/förändra det undermedvetna. Vad innebär det då mer konkret? Nedan följer några exempel på områden och mönster där hypnosterapi är ett effektivt tillvägagångssätt för att nå förändring, och det finns betydligt fler exempel:
 • Förändra beteenden som du vill bli av med
 • Stärka och ändra din självbild
 • Hjälpa dig nå dina målsättningar och nå din fulla potential
 • Bli kvitt negativa tankar som drar ner dig
 • Bli av med fobier
 • Lösa upp känslor som blockerar dig som t.ex. svartsjuka, ilska, frustration, sorg och liknande
 • Hantera grubbel över det förflutna
 • Hantera ängslighet inför framtiden
 • Hantera ledsamhet knutet till något förflutet
 • Om du vill sluta röka eller snusa
 • Som hjälp inför en tävling, framträdande eller ett prov
 • Förändra tankar som du vill bli av med
Förutom ovan så är hypnos effektivt som avslappningsmetod och för att få klarhet i minne och sinne som i vanliga fall är blockerade av spänningar och ansamlingar. Hypnosterapi är framgångsrikt för dig som vill leva i ”häret” och ”nuet” och du vill locka ut det bästa av dig själv.
 
Vill du ha hjälp med känslo-, tanke- och/eller handlingsmönster som du önskar förändra? Då har du kommit helt rätt! Välkommen till Matgurun AB i Malmö, här kan du få holistisk hjälp med bland annat hypnosterapi men även andra former om så behövs. Givetvis är varje tillfälle individanpassat där dina behov är i fokus.
Är du osäker på om hypnosterapi hade kunnat hjälpa dig? Kontakta mig redan idag så ska jag göra mitt bästa för att räta ut dina frågetecken.

Vad är hypnos?

Kärt barn har många namn, brukar det heta. Hypnos, meditativt tillstånd eller trans (trance) som det också kan kallas är ett helt naturligt tillstånd som varje individ befinner sig i flertalet gånger varje dygn. Det som oftast skiljer respektive tillfälle åt är hur ytligt eller djupt man befinner sig i hypnos. När man till exempel dagdrömmer eller är helt ”inne i” en uppgift befinner man sig i en lättare hypnos, det tror jag de flesta kan känna igen sig i. Ett tillfälle på en djupare hypnos är perioden precis innan man somnar in och precis innan man vaknar. 
 
Genom EEG (elektroencefalografi) kan den elektriska aktiviteten i hjärnan mätas och vanligtvis delas aktivitetsperioderna in i fyra olika stadier kopplat till ett respektive vågmönster som aktiviteten visar. Dessa fyra stadier och vad varje stadie kan innebära för tillsstånd är:
 
 • Alfa: hypnos, meditation
 • Beta: normalt vaken
 • Delta: djupsömn
 • Theta: djupare hypnos, djupare meditation
Tidigare har hypnos ofta avfärdats genom att säga att det är detsamma som fantasi. Hursomhelst har man funnit nya utfall i många studier, inte minst med hjälpa av positronemissionstomografi (PET) och kunnat påvisa effekten av hypnos och hur hjärnans informationsprocesser pågår under hypnos. Hypnos är numera ett vetenskapligt bevisat och accepterat tillstånd. Det kan man tycka var på tiden då det finns fynd som tyder på att hypnos varit ett begrepp sedan början av 1800-talet.
Är du nyfiken på hypnosterapi men osäker på om det är rätt för dig? Kontakta mig redan idag så kan jag svara på dina frågor och funderingar. 
Välkommen till Matgurun AB i Malmö!

Att tänka på inför hypnosterapin

Inför första hypnostillfället

Rent praktiskt är det bra att ha varit på toaletten inför besöket. Dessutom är det en fördel att undvika eventuella störningsmoment som till exempel en påslagen mobiltelefon, kontaktlinser och en bokad tid för något annat för tätt inpå den första hypnossessionen – detta för att slippa stressen som eventuellt kan uppstå om hypnosterapin drar över tiden. Samma sak gäller innan sessionen, kom i tid så du slipper stressa.

Vid första tillfället

Här kommer jag gå igenom med dig vad hypnosterapi är och metodiken så att du får en förståelse för vad hypnosterapi innebär och vad du kan förvänta dig. Dessutom går vi igenom dina mål och behov.

Behövs det fler än ett tillfälle

Det enkla svaret är att det är upp till dig och huruvida du är redo att omprogrammera ditt undermedvetna. Dessutom avgör du själv hur långt du vill nå med hjälp av hypnosterapi. En del känner en enorm förändring i rätt riktning efter första tillfället medan andra känner att de behöver flera tillfällen för att verkligen nå kärnan. Med andra ord är det svårt att avgöra hur många tillfällen som är tillräckligt för just dig då vi alla har olika förutsättningar och omständigheter. Dock kommer du ha en tydligare uppfattning efter första hypnostillfället.

Det viktigaste för att nå resultat

Det enskilt viktigaste för att nå goda resultat genom hypnosterapi är att du är 100% ärlig mot mig samt att du har viljan att bemöta det som dyker upp under hypnosterapin. Om ärlighet och vilja saknas blir det omöjligt att nå goda resultat och då är det bättre att inte fortsätta med hypnosterapi. Jag har givetvis tystnadsplikt i mitt yrke.

Vad gäller vid avbokning

Avbokning inom 24 timmar eller uteblivet besök debiteras med fullt belopp.

HYPNOSTERAPI, VÄGEN TILL DITT INRE!

HOLISTISKT OCH HÅLLBART TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

När du anlitar mig drar du nytta av samtliga mina kompetenser (kinesisk medicin, västerländsk medicin, kostrådgivning, livsstilsrådgivning, IR-terapi, hypnosterapi, meditation och kroppsbehandlingar) och då får vi ett helt unikt helhetsgrepp om din hälsa och ditt välbefinnande. I många fall innebär en hälsokonsultation både diagnosticering, behandling, vägledning, rådgivning och uppföljning. Dessutom är mina lokaler utrustade för att minimera elektromagnetisk strålning och samtliga produkter jag använder är helt naturliga. Ett holistiskt och hållbart tillvägagångssätt helt enkelt!

Matgurun delar inte bara med sig av sin stora kunskap inom näringslära utan är en inspiration för en hälsosammare livsstil. Jag rekommenderar alla som vill leva lite mer att ta kontakt med matgurun för att öppna upp nya möjligheter i livet. Det finns inga hinder.

Johan

Matgurun förmedlar det rätta budskapet i denna matdjungel. #denrättavägen

Peter

Fantastiskt inspirerande föreläsning om livsstil och dess koppling till ett hälsosamt liv, både privat och på arbetsplatsen.

Susana

Professionell och skräddarsydd rådgivning som passar just mig och mina behov. Tusen tack.

Boney