Livsstilsrådgivning online eller i Malmö av licensierad livsstilsrådgivare

Utgångsläget är dina individuella behov, önskemål och målsättningar

Livsstilsrådgivning online, i Malmö eller på min mottagning i Höllviken

Välkommen till Matgurun AB, en holistisk hälsoklinik i Malmö, Höllviken och online. Jag erbjuder bland annat livsstilsrådgivning på plats i Malmö och Höllviken men även online.

Under senare år har ohälsa ökat markant bland befolkningen och i takt med detta har behovet av att få vägledning blivit allt större. Att få en hälsosammare livsstil är en central bit för att nå hög livskvalitet och därmed minska risken att drabbas av olika livsstilsrelaterade sjukdomar. I de allra flesta fall krävs även vägledning till att finna motivationen för att även kunna bibehålla de nya vanorna.

Vem är Matgurun?

Gino - Holistisk hälsokonsult, terapeut och föreläsare

Jag har en bakgrund som elitidrottare, är utbildad civilekonom, licensierad kostrådgivare och livsstilsrådgivare samt hälsoinspiratör med över två decenniers erfarenhet inom området kost och livsstil. I bagaget har jag även en treårig utbildning inom kinesisk medicin samt västerländsk basmedicin motsvarande 60 högskolepoäng. Dessutom är jag certifierad inom kinesisk örtmedicin. Utöver detta har jag varit på en resa som resulterade i att jag läkte mig själv från Bechterews sjukdom, numera kallad ankyloserande spondylit. Klicka här för att läsa mer om Gino.

Information om livsstilsrådgivning

När du väljer att ta hjälp av livsstilsrådgivning hos mig kan du förvänta dig vägledning och rådgivning i olika frågor som inkluderar kost, hälsa och självklart livsstil. Jag arbetar alltid holistiskt och använder alla mina samlade kompetenser och färdigheter för att hjälpa dig. Exempelvis är det framgångsrikt att inkludera hypnosterapi i livsstilsrådgivning för att t.ex. förändra oönskade vanor, såväl tankemönster (osäkerhet, negativitet, frustration, sorg, fobier osv.) som oönskade fysiska vanor (rökning, snusning osv.). För att nå ännu bättre resultat kan det vara aktuellt att titta på kosthållning, träning och kombinera detta med kroppsbehandlingar för att stötta din kropp och ditt sinne i din hälsoförändring. Jag har mer än 20 års erfarenhet inom hälsofrågor och det är vad jag alltid brunnit för.

Livsstilsrådgivning och beroendeproblematik

Idag lider många människor av beroendeproblematik av olika slag. Det kan vara sockerberoende eller beroende kopplat till spel, alkohol eller tobak. Med rätt vägledning och verktyg kan du bli hjälpt att bryta ditt oönskade mönster. I många fall är dessa oönskade mönster oerhört svåra att förändra och därefter bibehålla. Enligt min erfarenhet krävs det inte bara rätt vägledning och rådgivning utan man bör kombinera livsstilsrådgivning med fler perspektiv som till exempel hypnosterapi och kroppsbehandlingar av olika slag. Detta för att nå ett framgångsrikare resultat på ett effektivare sätt.

Livsstilsrådgivning

Livsstilsrådgivning och företag

Förutom privatpersoner är många arbetsgivare medvetna om betydelsen av att jobba med friskvård och hälsa. Detta för att förebygga hälsan i tid, både vad gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande. När företag tar sig an denna resa blir de snabbt medvetna om fördelarna ett personligt välbefinnande hos personalen för med sig. Bland annat lägre sjukskrivningsgrad, ökad produktivitet och gladare personal. Med andra ord en situation där alla blir vinnare, både arbetsgivare och arbetstagare.

ERBJUDANDEN LIVSSTILSRÅDGIVNING

Matgurun

Individanpassad livsstilsrådgivning

Detta ingår:

  • Ifyllnad av en hälsoblankett (och kostregistrering om så önskas)
  • Introduktion och genomgång av nuläge, behov, önskemål och mål
  • Feedback gällande din livsstil i nuläget
  • Hälsoanalys
  • Löpande uppföljning och kontinuerliga justeringar för att nå dina mål

Detta alternativ passar dig som önskar att ta tag i din hälsoresa och nå högre välbefinnande i vardagen.

Matgurun

Livsstilsrådgivning företag

Detta ingår:

  • Nulägesanalys
  • Målsättning
  • Handlingsplan
  • Genomförande
  • Uppföljning

Detta alternativ passar företag som önskar att höja medvetenheten om personlig hälsa bland anställda och därmed påverka produktiviteten positivt. Genom ökat välbefinnande och trivsel är målet att vi tillsammans når en lägre sjukfrånvaro. Med andra ord är detta utmärkt för företag som vill “satsa friskt”! Läs mer om detta här!

Pris: eftersom alla företag har olika behov blir tillvägagångssättet såväl som priset skräddarsytt efter era behov och önskemål. Givetvis söker vi efter en lösning som passar er budget.

Livsstilsrådgivning för alla behov

Jag arbetar mot både privatpersoner och företag såväl som mot offentlig sektor. Jag har hjälpt bl.a. förskolor att lägga om kosten och öka medvetenhet om kostens vikt för välmående men också föreläst för bl.a. Malmö Stad i fråga om hälsa och kost. Oavsett vem du är så är du välkommen att kontakta mig för att prata vidare om hur jag kan hjälpa dig till ökat välbefinnande. Väl mött!

Vad gäller vid avbokning

Avbokning inom 24 timmar eller uteblivet besök debiteras med fullt belopp.

Väl mött och jag ser fram emot att vägleda dig till en vardag i välbefinnande!

HOLISTISKT OCH HÅLLBART TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

När du anlitar mig drar du nytta av samtliga mina kompetenser (kinesisk medicin, västerländsk medicin, kostrådgivning, livsstilsrådgivning, IR-terapi, hypnosterapi, meditation och kroppsbehandlingar) och då får vi ett helt unikt helhetsgrepp om din hälsa och ditt välbefinnande. I många fall innebär en hälsokonsultation både diagnosticering, behandling, vägledning, rådgivning och uppföljning. Dessutom är mina lokaler utrustade för att minimera elektromagnetisk strålning och samtliga produkter jag använder är helt naturliga. Ett holistiskt och hållbart tillvägagångssätt helt enkelt!

Matgurun delar inte bara med sig av sin stora kunskap inom näringslära utan är en inspiration för en hälsosammare livsstil. Jag rekommenderar alla som vill leva lite mer att ta kontakt med matgurun för att öppna upp nya möjligheter i livet. Det finns inga hinder.

Johan

Matgurun förmedlar det rätta budskapet i denna matdjungel. #denrättavägen

Peter

Fantastiskt inspirerande föreläsning om livsstil och dess koppling till ett hälsosamt liv, både privat och på arbetsplatsen.

Susana

Professionell och skräddarsydd rådgivning som passar just mig och mina behov. Tusen tack.

Boney