Kinesisk medicin i Malmö & Höllviken

Utgångsläget är dina individuella behov, önskemål och målsättningar

Kinesisk medicin i Malmö & Höllviken

Välkommen till Matgurun AB i Malmö & Höllviken! Jag har ett utgångsperspektiv ur både kinesisk medicin såväl som västerländsk. Detta är grunden till min holistiska syn på hälsa.

Kinesisk medicin har genomgått en lång utvecklingsresa och omfattar ett komplett spektrum av medicinska teorier, praktiska erfarenheter och unika terapeutiska tekniker. Den ursprungliga grunden formades för över två tusen år sedan och sattes samman av ackumulerad och konsoliderad kunskap samlad från läkare från olika medicinska inriktningar som dokumenterade sina resultat i medicinsk litteratur. Dessutom påverkades utvecklingsprocessen för kinesisk medicin också av olika medicinska och kulturella metoder från olika geografiska platser och medicinska filosofier, som ibland inte var överens med varandra. Tack vare detta har utvecklingen av kinesisk medicin varit stark och utvecklat många framgångsrika sätt att angripa olika åkommor.

Vem är Matgurun?

Gino - Holistisk hälsokonsult, terapeut och föreläsare

Jag har en bakgrund som elitidrottare, är utbildad civilekonom, licensierad kostrådgivare och livsstilsrådgivare samt hälsoinspiratör med över två decenniers erfarenhet inom området kost och livsstil. I bagaget har jag även en treårig utbildning inom kinesisk medicin samt västerländsk basmedicin motsvarande 60 högskolepoäng. Dessutom är jag certifierad inom kinesisk örtmedicin. Utöver detta har jag varit på en resa som resulterade i att jag läkte mig själv från Bechterews sjukdom, numera kallad ankyloserande spondylit. Klicka här för att läsa mer om Gino.

Kort om kinesisk medicin

Generellt sett förknippas kinesisk medicin ofta med akupunktur och att man sticker nålar i punkter på meridianer, men i själva verket handlar det om mycket mer än så. Visst är akupunktur en central del i kinesisk medicin som kompletteras väl av moxa (gråbo), koppning, örtmedicin osv.

Med andra ord är perspektivet holistiskt och naturligt. Inom kinesisk medicin arbetar man med befintliga energier i kroppen men man kan även tillsätta naturliga externa energier, allt för att hjälpa kroppen, själen och sinnet läka sig själv. För att nå optimala resultat krävs det ett ansvarstagande av både terapeut och klient samt en ömsesidig öppenhet. Dessutom tar man hänsyn till interna såväl som externa faktorer och dessa används för att komma fram till varför oönskade symtom yttrar sig samt för att komma närmare roten till problemet. Exempel nedan:

 • Emotionella faktorer
 • Själsliga faktorer
 • Sinnesfaktorer
 • Klimatförhållanden
 • Kosthållning
 • Livsstil
 • Konstitutionella styrkor och svagheter
 • Kosmologiska faktorer
 • Sömn
 • Tungans utseende
 • Pulsens yttrande
 • Subjektiv och objektiv kroppstemperatur
 • Metabolism
 • Kön
 • Ålder
 • Arbete

Punkterna ovan är relativt heltäckande även om listan hade kunnat göras väldigt mycket längre. Poängen är att förmedla ett holistiskt intryck som lägger högt värde på många faktorer för att förstå grundproblematiken i en specifik åkomma. Med hjälp av detta synsätt kan balans och jämvikt återställas i kroppen.

Kinesisk medicin

Behandling med kinesisk medicin som grund

Det finns flera saker som gör en behandling unik när man har kinesisk medicin som grund. Först och främst är varje behandling individanpassad. Det betyder att behandlingsmetoden kan variera mellan personer som har samma typ av symtom. Detta eftersom det tas hänsyn till många faktorer (se punkter i ovan stycke) och det är ytterst sällan två personer med liknande symtom har identiska inre såväl som yttre omständigheter.

Diagnosticering med hjälp av kinesisk medicin

Målet när jag träffar en klient är att få en helhetsbild av den personens nuvarande situation, bakgrund och framtida utsikter. Till min hjälp har jag ett frågeformulär, tungdiagnostik, pulsdiagnostik och palperingsdiagnostik. Med hjälp av dessa fyra verktyg kan en diagnos formas som ligger till grund för en behandlingsplan. Diagnosen ligger även till grund för vilka förändringar som klienten skulle behöva genomföra för att inte samma symtom ska återkomma när behandlingsplanen är genomförd.

Med andra ord kan man med hjälp av kinesisk medicin få en uppfattning om hur vardagen skulle kännas när man mår bra men för att bibehålla den nivån av hälsa borde man som klient vidta en del förändringsåtgärder. Dessa kan vara relaterade till tankemönster, emotioner, kost, livsstil osv.

Vad kan behandlas med kinesisk medicin?

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan listan göras enormt lång på åkommor som kan behandlas med kinesisk medicin. För att ge en inblick i vad som kan behandlas så följer några exempel:

 • Smärta
 • Ångest
 • Depression
 • Stress
 • Illamående
 • Artrit
 • Illamående
 • Allergier
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Astma
 • Bronkit
 • Tennisarmbåge
 • Stärka immunförsvaret
 • Trötthet
 • Insomnia
 • Viktminskning
 • Rök- och snusavvänjning

Skulle inte din åkomma vara med på listan ovan så är det inget hinder utan kontakta mig så pratar vi mer om just din situation. Ovan lista är, som nämnt, bara ett utdrag av exempel på åkommor som kan behandlas med hjälp av kinesisk medicin. Möjligheterna är enorma.

ERBJUDANDEN KINESISK MEDICIN

Matgurun

Individanpassad behandling enligt kinesisk medicin

Detta ingår:

 • Ifyllnad av en hälsoblankett (och kostregistrering om så önskas)
 • Introduktion och genomgång av nuläge, behov, önskemål och mål
 • Feedback gällande din kosthållning och livsstil i nuläget
 • Hälsoanalys
 • Behandling enligt kinesisk medicin

Detta alternativ passar dig som som har en åkomma du önskar att behandla eller om du vill vara förebyggande när det kommer till din hälsa.

Boka tid på min mottagning i Höllviken!

Vad gäller vid avbokning

Avbokning inom 24 timmar eller uteblivet besök debiteras med fullt belopp.

Väl mött och jag ser fram emot att vägleda dig till en vardag i välbefinnande!

HOLISTISKT OCH HÅLLBART TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

När du anlitar mig drar du nytta av samtliga mina kompetenser (kinesisk medicin, västerländsk medicin, kostrådgivning, livsstilsrådgivning, IR-terapi, hypnosterapi, meditation och kroppsbehandlingar) och då får vi ett helt unikt helhetsgrepp om din hälsa och ditt välbefinnande. I många fall innebär en hälsokonsultation både diagnosticering, behandling, vägledning, rådgivning och uppföljning. Dessutom är mina lokaler utrustade för att minimera elektromagnetisk strålning och samtliga produkter jag använder är helt naturliga. Ett holistiskt och hållbart tillvägagångssätt helt enkelt!

Matgurun delar inte bara med sig av sin stora kunskap inom näringslära utan är en inspiration för en hälsosammare livsstil. Jag rekommenderar alla som vill leva lite mer att ta kontakt med matgurun för att öppna upp nya möjligheter i livet. Det finns inga hinder.

Johan

Matgurun förmedlar det rätta budskapet i denna matdjungel. #denrättavägen

Peter

Fantastiskt inspirerande föreläsning om livsstil och dess koppling till ett hälsosamt liv, både privat och på arbetsplatsen.

Susana

Professionell och skräddarsydd rådgivning som passar just mig och mina behov. Tusen tack.

Boney