Tankar kring #fuckcancer

Detta är inte en vetenskaplig artikel utan mina tankar kring cancer och bl.a. hashtaggen #fuckcancer. Det är mors dag och mina tankar går till min mamma som för 12 år sedan drabbades av en otäck och metastatisk cancer som började i bröstet och som dessutom spridit sig till lymfkörtlarna. Vägarna till en friskförklaring var få men lyckligtvis hittade vi rätt väg i form av en klinik i Bad Aibling i Tyskland, en av de mest framgångsrika cancerklinikerna i världen. Tiden från att det tunga beskedet levererades till vår familj fram till dess att vistelsen i Tyskland var avklarad var fylld av både hopp och sorg, förtvivlan och lycka men även en hel del insikter. Med andra ord var det en berg- och dalbana utan dess like med väldigt hög insats på spel. Förutom min mammas kamp så har jag gått igenom flertalet ytterligare cancerfall i min absolut närmsta krets och är väl medveten om vilken kamp cancer innebär för anhöriga och inte minst den insjuknade. Mina tankar går givetvis till alla som har drabbats av sjukdomen, oavsett om det skett direkt eller indirekt. En av konsekvenserna av min mammas diagnos är att jag tillägnat större delen av mitt vuxna liv till att kartlägga hur cancervärlden ser ut när det gäller anledningar till cancer, behandlingsmetoder och läkemedel.

Det finns otaliga metoder att stötta cancerforskning och kanaler att yttra sitt medlidande i, men så få sätt att rikta fokus mot roten till sjukdomen, eller åtminstone några av de mest uppenbara anledningarna till cancer. Några uppenbara exempel på hur man kan stötta t.ex. cancerforskning är organisationer som Cancerfonden och Barncancerfonden men andra populära sätt att uttrycka exempelvis medlidande på, är att använda sig av hashtags (taggar) i digitala kanaler som exempelvis Twitter och Instagram. En av de mest använda taggarna som spridit sig som en löpeld under senare år är #fuckcancer, bara på Instagram finns till dagens dato 74,773 inlägg med nämnd hashtag.

Isolerat fokus på sjukdomen cancer?

Ovan nämnda organisationer och #fuckcancer har en sak gemensamt och det är att själva sjukdomen, per se, är i fokus, d.v.s. de symtom och misär den orsakar men fokus ligger även på att stötta forskning för att hitta ett hållbart botemedel och en hållbar behandlingsmetod. I all ärlighet och välmening så existerar idag framgångsrika cancerkliniker som har fantastiska resultat när det kommer till att behandla cancer på ett hållbart sätt. Med andra ord har konventionell sjukvård möjlighet att förändra nuvarande cancerbehandlingar till det bättre – om man bara är villig att anamma redan beprövade och betydligt framgångsrikare metoder. Dock är publiciteten kring dessa metoder minimal och fastnar ofta i ett stadie långt innan de har en chans att hamna i massmedia. Varför kan man fråga sig men det är egentligen ett helt annat ämne som bör adresseras i en separat artikel. Ett problem är att fokus är så hårt riktat mot själva sjukdomen så att vi förblindas och missar att rikta våra blickar mot anledningarna till cancer.

Hursomhelst, alla metoder som strävar efter att hitta framgångar inom behandlingsmetodik är fantastiska men varför angrips inte roten till problemet? Varför pratas det inte om att vi, framförallt, i väst bör se över och förändra vår livsstil för att minska risken för cancer? Organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO) och Cancerfonden hävdar att ca. 30% av alla cancerfall (det finns framgångsrika cancerkliniker som hävdar att siffran är ännu högre, så siffran kan mycket väl vara konservativ) kan motverkas med hjälp av en förändrad livsstil, men varför gör vi inget åt det? Varför lyfts detta inte upp i massmedia? Är det inte dags för massmedia att börja lyfta fram detta med tanke på att vi går mot en tidsepok där varannan (!) i väst kommer drabbas av cancer någon gång under sin livstid? Oroväckande frågor och desto allvarligare är svaren men rädsla får inte hindra oss från att ställa dessa frågor.

Varför blundar vi för anledningarna till cancer?

Så, tillbaka till #fuckcancer. Jag håller med, fuck cancer, men var tog fuck anledningarna till cancer, eller som det skulle uttryckas i digitala kanaler; #fuckanledningarnatillcancer, vägen? Allt fokus på själva sjukdomen och att hitta ett framgångsrikt botemedel gör att vi tappar blicken från det som är minst lika viktigt, vilket är att motarbeta cancer innan den angriper kroppen.

En sak de framgångsrika cancerklinikerna har gemensamt är att patientens livsstil bör förändras för att dels behandla cancern men även för att minska risken för återfall. Förändrad livsstil innebär i stora penseldrag att:

  • utesluta socker som finns i olika former och det socker jag syftar till är allt tillsatt socker, naturligt som syntetiskt men även överkonsumtion av råvaror med hög naturlig sockerhalt.
  • (rött) kött är något som bör uteslutas från kosten eftersom det är en stark koppling mellan detta och cancer. Universitetet Harvard har genomfört en av de största (om inte den största) studierna inom området och slutsatsen är kristallklar; cancer gynnas av kött. Dock ska man tillägga att det är skillnad på kött och kött. Äter man kött i måttliga mängder och det är ekologiskt, fritt från antibiotika (och andra preparat) och dessutom från gräsätande djur så är det inte cancerframkallande i samma utsträckning.
  • förtäring av spannmål, tobak, alkohol, halvfabrikat och låg fysisk aktivitet också är faktorer som bör tas i beaktning när cancer är ämnet som diskuteras. Dessa är dock, mer eller mindre, allmänt vedertagna anledningar och vanligt förekommande i folkmun.

Några andra faktorer som inte är lika vanliga och nästintill tabu att ta upp är genetiskt modifierade organismer (GMO), kemikalier, tungmetaller, och fluorider i livsmedel men även kvicksilver som dels återfinns i en del livsmedel men framförallt i olika typer av vaccin. Med andra ord, tillsatser och manipulering som utan någon form av hänsyn till folkhälsa används i de livsmedel (och hjälpmedel) som är lättillgängliga för hela befolkningen i väst. Hur kan detta tillåtas? Rättare sagt, hur kan detta tillåtas av de instanser vars funktion är att säkerställa människans (och andra varelsers) välmående? Blundar man för oberoende studier som tydligt framhäver att ovan nämnda ämnen är skadliga för vår hälsa? Det vågar jag inte tro! Oacceptabelt om du frågar mig!

Det är hög tid att rikta blickarna mot anledningarna till cancer

Istället för att ovan punkter uppmärksammas så lever vi i ett samhälle där ca. 80% av alla livsmedel på livsmedelshyllorna innehåller tillsatt socker, där förtäringen av rött kött ständigt ökar och likaså konsumtionen av socker (inte minst syntetiska former av socker). Dessutom visar flertalet studier att övervikt i väst är bredare utspritt än någonsin som en konsekvens av framförallt försämrad kosthållning, minskad fysisk aktivitet på individnivå och allmänt sämre livsstil. Utöver detta så är en absolut majoritet av de livsmedel som säljs innehållsrika på bl.a. kemikalier som är en anledning till försämrad hälsa. Den ”ekologiska vågen” som är på uppåtgående är fortfarande väldigt blygsam. Hur kan det kallas en ”våg” när de senaste siffrorna visar att mindre än 5% (!) av alla produkter som säljs i svenska livsmedelsaffärer är ekologiska? För att förtydliga detta, väljer du 20 slumpmässiga produkter ur en slumpmässigt vald livsmedelsaffär så innehåller 19 av dessa kemikalier (bland annat).

Avslutande ord

Hur mycket pengar ska skänkas till ovan nämnda organisationer innan de börjar lägga fokus på förebyggande aktiviteter? Vem är det som har det strategiska ansvaret för dessa organisationer? Hur har vi hamnat i ett läge där livsmedelsföretagen har som primärt syfte att bibehålla och/eller öka sin livsmedelsförsäljning på bekostnad av vår hälsa? Är vinstmarginaler verkligen viktigare än folkhälsan? Vems skyldighet är det att lyfta fram riktlinjer och vilka åtgärder som kan motverka det ständigt ökande antalet cancerfall? Vilken skyldighet har staten och dess instanser i dessa frågor? En cyniker kanske känner att den nedåtgående spiralen är för långt gången och att insatsen är alldeles för hög att riskera för att kunna vända trenden. Givetvis ska åtgärderna för att förbättra behandlingsmetoder bibehållas och utvecklas men en komplettering bör kraftfullt initieras i form av att rikta fokus på förebyggande åtgärder så att den negativa trenden kan bromsas och i en förlängning vändas. För att lyckas med detta bör samtliga led skifta fokus!

Javisst, fuck cancer, absolut, men fuck anledningarna till cancer bör uppmärksammas, inte minst eftersom en konsekvens av att eliminera anledningarna till cancer kan minska användandet av just #fuckcancer! Vill du läsa mer om min resa och vilka åtgärder som du kan vidta för att öka ditt välmående kan du läsa vidare här.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta inlägg <3

Dela detta med dina vänner