Vetemjöl förr och nu

Vete, vårt favoritspannmål som använts i 10,000-17,000 år enligt flertalet källor och som berikat vårt kök tack vare dess fantastiska egenskaper, eller? Vi har ju ätit vete i all oändlighet så det är klart att det är bra, kanske du tänker. Sett till hur länge vi funnits på jorden så är 10 till 17 tusen år relativt kort tid för att anse det som en oändlighet. Hursomhelst, när vete ursprungligen såddes i naturligt näringsrik jord utan tillsatta kemikalier var det rikt på bl.a. B- och E-vitamin, innehöll flertalet mineraler som exempelvis kalcium och järn och dessutom innehållsrikt på omega-3 fettsyror. När vetet dessutom maldes till mjöl genom exempelvis malning mellan två stenblock (utan att uppnå höga temperaturer under malningsprocessen) lyckades man bibehålla näringsämnena på ett framgångsrikt sätt som fick självaste Hippokrates, läkekonstens fader, att rekommendera vetemjöl för den positiva effekt det hade på tarmarna i magen. Absolut har vi rätt att tycka att vetemjölet är bra, så långt åtminstone.

Om vi hoppar fram flera millennium och når 1900-talet så hände något med själva processen från frö till mjöl. Man började applicera växtskyddsmedel på själva fröet, alltså kemikalier som bidrar till ökad gifthalt i våra kroppar, rubbad hormonbalans (eftersom det bl.a. finns carcinogena och syntetiskt östrogenliknande hormon i kemikalierna) och som bidrar till ytterligare risker för sjukdomar som t.ex. cancer. När fröet väl skördades så skulle det torkas och förvaras. Själva torkningen uppnår så höga temperaturer att näringsinnehållet i själva kornet minimeras samtidigt som förvaringslokalerna ofta besprutas med kemikalier för att minimera riskerna för en förstörd skörd. Om en del av näringsinnehållet är kvar efter torkningen så lär det inte vara mycket kvar efter själva malningen till mjöl. När massproduktion är målet så håller inte två stora stenblock det tempot som krävs utan man måste vända sig till högteknologiska kvarnar som under processen hettar upp själva kornet till över 200 grader. Dessa temperaturer ser till att E-vitaminet, som tidigare var lättillgängligt i vetemjölet, nu är helt borta. Hur kunde det gå så fel? Kvantitet före kvalitet, tänker jag.

5 primära anledningar att se över sitt intag av vetemjöl

  1. Vetemjöl idag bidrar till ökad gifthalt i våra kroppar och även om det är svårt att hitta studier som pekar på att hormonmanipulerat vetemjöl har en direkt koppling till ohälsa så finns påtagliga bevis om farorna med att inta hormonliknande och syntetiska ämnen. Väljer du däremot ett ekologiskt alternativ så är riskerna väldigt höga att näringsinnehållet är eliminerat mycket tack vare torknings- och malningsprocessen även om större delen av kemikalierna uteblivit från processen.
  2. Studier visar att alla, inte bara glutenintoleranta, drabbas av läckande tarm i någon utsträckning vid förtäring av vetemjöl. Detta pga. att människan genetiskt har ett protein som andra primater saknar och det är haptoglobin 2. Detta protein hjälpte människan när vi drack förorenat vatten och drabbades av t.ex. salmonellabakterier genom att möjliggöra diarré för att snabbast möjligt forsla ut de elaka bakterierna. Problemet är dock att proteinet även reagerar på gliadin (en del av glutenkomplexet som återfinns i spannmål, inte minst i vete). Reaktionen blir dock något annorlunda och läckaget sker inte enbart utåt i form av diarré utan även inåt i kroppen. Detta läckage har Dr. Alessio Fasano kopplat samman med en rad inflammatoriska sjukdomar, Chron’s och diabetes 1.
  3. Det är inflammationsdrivande och orsakar liknande processer i kroppen (vad gäller insulin och övervikt) som socker. Hur socker påverkar oss kan du läsa mer om här.
  4. Vetemjöl innehåller relativt höga halter av kadmium. Det är en tungmetall som finns i jordskorpan men som även sprids genom exempelvis förorening. För höga halter av kadmium kopplas samman med sjukdomar som t.ex. benskörhet och cancer.
  5. Enligt flertalet framgångsrika cancerkliniker bör intaget av vetemjöl ses över eftersom de anser att det finns en direkt koppling mellan vetemjöl och inflammatoriska kroppar samt cancer. Dels pga. ovan anledningar men även för att det bidrar till en försurad kropp vilket innebär en trivsam miljö för cancerceller att frodas i.

Avslutande tankar kring vetemjöl

Syftet med detta inlägg är inte att övertyga dig som läsare att helt avstå från vetemjöl. Det jag vill åstadkomma är att ge dig samlad information på en plats, som jag tagit del av från oberoende (utan koppling till branschen och utan syfte om egenvinning) områdesexperter sedan tidigt 2000-tal. Dessutom vill jag krydda det med mina erfarenheter från min egen livsstilsanpassning. Dessa två aspekter kan vara välbehövliga när du i din tur kritiskt ska granska de livsmedel du inhandlar så att du kan välja de som du anser ger dig liv. Med andra ord, så att du lättare kan uppnå välmående, såväl fysiskt som psykiskt. Ovan nämnda anledningar att minimera sitt intag av vetemjöl är givetvis stärkta av områdesexperter men lägg därtill att jag under 1.5 år inte åt någon form av spannmålsprodukter och resultatet var att jag minskade belastningen på min kropp, själ och sinne. Jag märkte tydlig skillnad och så gjorde även de blodprover jag tog för att bekräfta det vetenskapligt. Mitt respiratoriska system förbättrades efter att ha haft förträngda luftvägar och dessutom minskade inflammationsnivån markant i min kropp. Det är inte en slump att ledande läkare rekommenderar minskat intag av vetemjöl och socker. Sanningen om socker går att läsa om här.

Slutligen: om du inte är redo att minska intaget av vetemjöl eller att utesluta det helt (och eventuellt hitta substitut) så kan du komma så nära som möjligt s.k. ursprungligt vetemjöl vad gäller näringsinnehåll genom att inhandla hela vetekorn som du själv maler inför bakningen el. dyl. som dessutom är antingen ekologiskt eller biodynamiskt odlade så att du i största möjliga mån undviker syntetiska och carcinogena kemikalier samtidigt som näringsinnehållet bevaras i största möjliga utsträckning. I vår värld där massproduktion och stressiga vardagar ekar högst kan det vara en utmaning att dels hitta produkten men även att hitta tiden att utföra processen. Ett aningen enklare alternativ är att köpa ekologiskt stenmalet vetemjöl.

Tack för att du tog dig tid att läsa mitt inlägg. I gengäld vore jag tacksam om du delade detta med dina vänner så att vi blir fler som förstår nutidens vetemjöl och dess konsekvenser.

Dela detta med dina vänner