Med en smärtsam inflammatorisk sjukdom i bagaget och något som verkade vara kronisk trötthet fick jag mig en ordentlig tankeställare. När jag fick mediciner med varningstrianglar på med diaboliska biverkningar utskrivna av specialistläkaren vägrade jag ta dessa. Jag var inte redo att välja mellan pest och kolera! Jag var tvungen att hitta en annan väg till en bekymmersfri vardag. Jag tog tag i min livsstil och uteslöt bl.a. kött från min tallrik och redan efter några månader kände jag resultatet. Placebo? Visst, riskerna för det finns men mina nya blodvärden fick specialistläkaren att häpna med orden ”medicinerna har verkligen gjort sitt”.

Jag kan verkligen inte förstå att det är först nu det skrivs om hur dåligt framförallt processat kött är, det nämndes på nyheterna häromveckan och därefter har nyheten mer eller mindre gått under jorden. Det är oerhört skrämmande att pålitliga källor sedan årtionden tillbaka har känt till det faktum att överkonsumtion av kött försämrar vår hälsa avsevärt men det har ständigt tystats ned eller inte lyfts fram. Sanningen är att köttindustrin är så oerhört stor, inte bara i Sverige utan globalt, så att skulle vi som människoras ta oss till den information som finns angående kött och bli vegetarianer så skulle det drabba ekonomin, den skulle gå på knäna minst sagt. Alla som avlar djur för att sedermera slakta dessa efter en tid med antibiotikaproppande skulle vara tvungna att lära sig ett nytt yrke, om vi alla slutade äta kött. Samtidigt skulle läkemedelsindustrin få sig en ordentlig törn med tanke på kopplingen mellan ökad köttkonsumtion (framförallt rött kött/från gräsätande djur och processat kött) och ökat antal cancerfall. Cancer som i övrigt är en av de icke smittsamma sjukdomar som tar flest liv årligen.

Skulle vi kunna påverka utvecklingen av cancer och andra icke smittsamma sjukdomar genom att äta rätt? Enligt mig är frågan retorisk. Även World Health Organization (WHO) påstår att ca 30% av alla cancerfall går att motverka med hjälp av en hälsosam livsstil – vilket enligt min åsikt är en konservativ siffra. Hursomhelst, 30% mindre försäljningsvolym av cellgifter skulle drabba läkemedelsföretagen oerhört hårt, cancer är trots allt en av de största anledningarna till att vi mister våra liv; 14 miljoner drabbades 2012 och drygt 8 miljoner av dessa miste livet. Säger jag att det finns en koppling mellan läkemedelsföretagen och media? Det är upp till dig att avgöra, jag menar att minskad köttkonsumtion skulle innebära färre insjuknade i icke smittsamma sjukdomar, samtidigt skulle bönderna drabbas ekonomiskt och inte minst läkemedelsföretagen och ekonomin i det stora hela.

Vad en av de främsta onkologerna har att säga om kött

Redan 2004 fick jag höra orden; ”din mamma kommer inte få återfall så länge hon håller sig till kosten hon får riktlinjer om i slutet av behandlingen” och idag, snart 12 år senare så håller professorns ord. Då hade redan kliniken varit igång ett bra tag och kunskapen kring kött var väldigt djup, han visste vad han pratade om med andra ord. Anledningarna till att kött är dåligt för oss är många men en av de huvudsakliga anledningarna är att vårt tarmsystem inte klarar av att hantera kött så att köttet blir kvar i vårt system i dagar, veckor, ibland månader eller till och med år. Medan köttet ligger i tarmarna och inte bryts ner så avger det toxiner som försämrar miljön för våra celler, bland annat så försurar vår kropp vilket är en utmärkt miljö för cancerceller att frodas. Hur kan en av världens främsta cancerkliniker ha så svårt att sprida denna kunskap trots otaliga böcker och tv-framträdanden av professorn?

Kött som proteinkälla?

Många som jag träffar förstår idag att kött är direkt dåligt för både hälsan och miljön men många saknar kunskap kring hur man kan ersätta köttet som proteinkälla. Vi har sedan barnsben blivit informerade om tallriksmodellen och hur viktigt kött är som proteinkälla osv. Sanningen är dock att vegetabiliska proteinkällor har kroppen oftast lättare att ta sig till än animaliska. Man kan alltid fråga Carl Lewis om hur vegansk kost hjälpte honom till bl.a. nio OS-guld och åtta VM-guld. Oroa er inte, det finns andra proteinkällor som är både nyttigare och miljövänligare än kött och media; ge för tusan människor informationen som krävs för att fatta ett eget beslut kring sin kost och sitt välmående. Allt inom ämnet pekar mot att människan i grunden är vegetarian, så som t.ex.

  • Vårt tarmsystem är betydligt längre än det tarmsystem köttätande varelser har.
  • Våra tänder är platta och främst avsedda för att skala och krossa, alltså inte långa och spetsiga som de är hos köttätande varelser.
  • Sist men inte minst, våra instinkter – mindre barn har inte hunnit utsättas för vårt kulturella arv, därför tar jag ett barn som exempel: sätt ett päron och en kanin framför ett barn och sannolikheten är att barnet väljer att tugga på äpplet samtidigt som det försöker klappa kaninen.

5 anledningar att se över sitt intag av kött

  • Kött som håller sig kvar i våra tarmar avger toxiner och bidrar till en försurad kropp. Alltså en kropp där flertalet icke smittsamma sjukdomar frodas.
  • Djuruppfödare använder antibiotika i stora mängder, under 2014 såldes det 10,4 ton antibiotika till djurhållare i Sverige. Även om siffran är på väg neråt så är det ofantligt mycket medicin. Konsekvensen blir att människor som äter kött får i sig antibiotika och riskerar att bli resistenta. Dessutom hittar vi östrogen och testosteron i kött.
  • Fodret de avlade djuren får är långt ifrån den föda de hade hittat på ett naturligt sätt och är i många fall direkt ohälsosamt.
  • Köttindustrin är en miljöbov utan dess like vad gäller skövling av skog för att få fram foder och lägg därtill metangasutsläpp och transport. Köttproduktionen bidrar med större utsläpp av växthusgaser än hela transportsektorn.
  • Djuren avlas för att sedan slaktas och sedermera konsumeras.

Evolution är inte något som bara människor är en del av utan även vår kultur, inte minst vår matkultur som utvecklats till en köttätande sådan. Problemet är att människans och matkulturens evolution har gått två olika stigar till mötes där våra kroppar har inte förändrats för att anpassa sig till den ökande köttkonsumtionen.

En man (som i övrigt är vegan) som jag träffade på ett café hävdade att människan ska ha klart för sig att man experimenterar om man utesluter kött helt och hållet. Mitt svar var att det må vara så men om man bibehåller nuvarande köttkonsumtion så utsätter man sig för risker, eftersom experimentstadiet redan är passerat.

Vad anser du? Lämna gärna en kommentar nedan och/eller dela inlägget med dina vänner.

Dela detta med dina vänner